Ръководство за потребителите на електронната платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности (ЕПОРД)

Автор: Георги Пчелин

Какво е ЕПОРД

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности) представлява уеб базирано ГИС приложение, в което след регистрация, земеделски стопани, обработващи земя (фермери) и пчелари, могат да въвеждат и получават информация за планираните мероприятия, свързани с третиране с продукти за растителна защита.

За да може всеки пчелар да се възползва от тази електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности, преди регистрацията ви в ЕПОРД е нужно пчелинът ви да е регистриран по Закона за пчеларството.

ЕПОРД започва да извършва функциите си от 01.03.2021 година. Това означава, че след тази дата пчеларите няма да получават известия за третирания с препарати в близост до пчелина им от кметовете на населените места. Чрез възможности за пространствено определяне на зоните на третиране, системата автоматично генерира и изпраща уведомления до пчеларите по електронна поща, както и СМС уведомления, за предстоящо третиране. Уведомленията се изпращат до регистрираните потребители, които са маркирали наличието на пчелин, който попада в рамките на предварително дефиниран радиус от 3 километра около третираните площи.

Ръководството е изработено от БАБХ. Вижте оригинала тук.

Стъпка 1: Регистрация

За да сте част от системата трябва да си направите регистрация в ЕПОРД. За да получите достъп до въпросната електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности е нужно да се регистрирате от този линк: https://epord.bfsa.bg/auth/register-choose

За целите на регистрацията, потребителите, които влизат в системата за първи път, трябва да се регистрират, като преминават през следните стъпки:

  • Избор на тип регистрация, в зависимост от вида дейност на земеделския стопанин: ФЕРМЕР, ПЧЕЛАР или ФЕРМЕР, КОЙТО ОТГЛЕЖДА ПЧЕЛИ
  • Въвеждане на e-mail, номер на сертификат по чл. 83 (за фермер) или номер на пчелин (за пчелар). В зависимост от избраният тип на регистрация, трябва да се попълнят необходимите полета

Номерът на пчелина може да видите в издаденото Ви удостоверение за регистрация на животновъдния обект (пчелин) от съответната Областна дирекция по безопасност на храните, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност. При вписани два регистрационни номера, в издаденото Ви удостоверение за регистрация на животновъдния обект (нов рег. № и стар рег. №), следва да бъдат използвани данните, посочени като стар регистрационен номер на обекта в издаденото удостоверение за регистрация!

Стъпка 2: Потвърждение на регистрация

След като вашата реагистрация в ЕПОРД е успешна, е нужно да я потвърдите, за да бъде валидна и за да може профилът Ви да се активира. Линкът за активация на профила се изпраща до имейл адреса на потребителя. Нужно е да прегледате електронната си поща и да следвате нужните стъпки за валидация. За потребител с роля „фермер“, който е въвел номер на сертификат, следва да бъде въведен и кодът от получения на телефона SMS, както и парола за ползване на системата. След първоначален вход в системата се визуализира екран с информация за нейното използване. Готово, вече имате регистрация в електронната платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности (ЕПОРД).

Стъпка 2: Потвърждение на регистрация

Стъпка 3: Добавяне на пчелин

Добавянето на пчелин става след регистрация в системата, като е необходимо наличните пчелини на потребителя да бъдат отбелязани като локации на картата, за да може да бъде определен и радиуса за уведомяване при мероприятие. Добавянето на пчелин става чрез бутона „Добави пчелин“ в таб „Пчелини“. За да се отбележи местоположението на пчелина, трябва да се кликне върху картата на мястото, където се намира той. За улеснение, ако потребителят се намира физически на мястото на пчелина, за позициониране на картата може да се използва GPS приемника на устройството (телефон или таблет).

След избор на локация, трябва да се въведе име на пчелина (по избор на потребителя) и да се избере номера му от падащия списък с регистрирани пчелини. Ако във ВетИС има регистрирани повече от един пчелин на даден собственик, то всички те ще бъдат налични в списъка за избор. Ако потребителят е отбелязал локациите на всички пчелини, които са негова собственост съгласно регистъра на пчелините, и ги е добавил в картата, то нови локации не могат да се добавят и в падащия списък няма налични номера на пчелини.

Избор на пчелин. При избор на пчелин от списъка се визуализира локацията на пчелина и информация за него. При необходимост от промяна на данните за име или местоположение на пчелина, това може да бъде извършено с бутон „Промени данните“.

Уведомления. Списъкът с уведомления съдържа прочетените и новите съобщения до потребителя. При избор на уведомление се визуализира съответното мероприятие.

Стъпка 3: Добавяне на пчелин

Важна информация

Номерът на пчелина може да видите в издаденото Ви удостоверение за регистрация на животновъдния обект (пчелин) от съответната Областна дирекция по безопасност на храните, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност. При вписани два регистрационни номера, в издаденото Ви удостоверение за регистрация на животновъдния обект (нов рег. № и стар рег. №), следва да бъдат използвани данните, посочени като стар регистрационен номер на обекта в издаденото удостоверение за регистрация!

Ако е необходимо да регистрирате допълнителни пчелини, изберете меню „Профил“ и въведете номера на пчелина в полето за регистрация. Информация за планираните мероприятия ще видите в страница „Уведомления“, както и в „Начална страница“, таб „Мероприятия“. Кликнете върху ред от списъка с мероприятия, за да видите детайли за него, както и кои от Вашите пчелини се намират в 3 – километровия радиус около блока на мероприятието.

Може да изберете мероприятие и като кликнете върху иконката му в картата. В „Начална страница“, таб „Мероприятия“ може да видите всички мероприятия планирани за текущата седмица около Вашите пчелини. Отминали или предстоящи мероприятия може да прегледате, като смените периода от календара. С бутон „Още“ може да видите допълнителни филтри за мероприятията като „Препарат“, „Физически блок“ и „Статус“.

Допълнителна информация

В профила на потребителя могат да се променят:

  • Парола
  • Телефон за уведомления
  • Да се добави номер на пчелин, в случай, че в регистъра на пчелините, собственикът на пчелина използван за регистрация има повече от един пчелин. Добавените номера на пчелини в последствие трябва да се отбележат и като локации
  • Да се промени номера на сертификата по чл. 83, като отново следва да се валидира чрез СМС с код. Ако потребителя не е бил регистриран като „Фермер“, при добавянето на сертификат по чл. 83, той ще получи автоматично и възможност за регистрация на мероприятия

Хареса ли ви статията? Споделете с приятели.

Още публикации
Scroll to Top