Списък на забранените за употреба пестициди и активни вещества в рамките на Европейския Съюз

Автор: Георги Пчелин

Пестицидите и тяхната вреда за пчелите

Един от най важните въпроси за Фондация „Да спасим пчелите“ винаги е бил „Как да спасим пчелите“? Отговорът на въпроса се крие в общия труд на хората и обединеното общество! Със сигурност знаем, че една от първите стъпки към успеха е знанието. За това и една от целите ни като организация е именно такава – да осведомяваме колкото се може повече хора в България и по света относно най-нужното по различни теми, свързани пчелите и тяхната важност.

Както много от вас знаят – в света същестсвуват хиляди активни вещества и пестициди, които вредят на живите същества. Ефектите им спрямо пчелите са много и разнообразни – замаяност, объркване, отслабване на имунната им система и най-често предизвикване на преждевременна смърт. За жалост има и позволени за употреба пестициди, които имат подобни ефекти върху пчелите. Например глифозатътняма забрана против използването му като активно вещество, но въпреки това е доказано, че унищожава важни чревни бактерии и отслабва имунната система на пчелите. По тази тема стартирахме петиция за забрана на глифозата за употреба след изтичането на лиценза му през 2022 година. Можете да намерите повече информация относно петицията и да се подпишете в публикацията ни „Глифозат – канцероген за хората и убиец на пчелите“.

Една от целите ни е да се справим с нерегламентираното пръскане на растения и почви с тези забранени за употреба вещества! Ако желаете да станете част от нашия екип от доброволци и искате да помагате на пчелите – вижте тази страница. Запишете се за застъпник и ни помогнете да информираме обществото относно важността на пчелите.

Списък на забранените за употреба пестициди в ЕС към месец септември 2020 година

Днешната тема е „Списък на забранените за употреба пестициди и активни вещества в рамките на Европейския Съюз“. За това от днес ви предоставяме списък с всички 896 забранени за употреба активни вещества, вклющчващи следните категории: Insecticide, Herbicide, Fungicide, Acaricide, Algicide, Attractant, Bactericide, Desiccant, Elicitor, Molluscicide, Nematicide и др. Ще се опитаме да обновяваме списъка ежегодно за по-точна информация.

Вещество
1(4Z-9Z)-7|9-Dodecadien-1-ol
2(E)-10-Dodecen-1-yl acetate
3(E)-2-Methyl-6-methylene-2|7-octadien-1-ol (myrcenol)
4(E)-2-Methyl-6-methylene-3|7-octadien-2-ol (isomyrcenol)
5(E)-9-Dodecen-1-yl acetate
6(E|E)-8|10-Dodecadien-1-yl acetate
7(E|Z)-4|7-Tridecadien-1-yl acetate
8(E|Z)-8|10-Tetradecadien-1-yl
9(E|Z)-9-dodecen-1-yl acetate, (E|Z)-9-Dodecen-1-ol, (Z)-11-Tetradecen-1-yl acetate
10(IR)-1|3|3-Trimethyl-4|6-dioxatricyclo[3.3.1.02|7]nonane (lineatin)
11(Z)-13-Hexadecen-11-yn-1-yl acetate
12(Z)-3-Methyl-6-isopropenyl-3|4-decadien-1-yl acetate
13(Z)-3-Methyl-6-isopropenyl-9-decen-1-yl acetate
14(Z)-5-Dodecen-1-yl acetate
15(Z)-7-Tetradecanole
16(Z)-9-Tricosene (formerly Z-9-Tricosene)
17(Z|E)-3|7|11-trimethyl-2|6|10-dodecatrien-1-ol ( aka Farnesol)
18(Z|Z)-Octadien-1-yl acetate
19(Z|Z|Z|Z)-7|13|16|19-Docosatetraen-1-yl isobutyrate
201|1-dichloro-2|2-bis-(4-ethyl-phenyl-) ethane
211|2-Dibromoethane
221|2-Dichloroethane
231|2-Dichloropropane
241|3|5-tri-(2-hydroxyethyl)-hexa-hydro-s-triazyne
251|3-Dichloropropene (cis)
261|3-Diphenyl urea
271|7-Dioxaspiro-[5.5]-undecane
281-Methoxy-4-propenylbenzene (Anethole)
291-Methyl-4-isopropylidenecyclohex-1-ene (Terpinolene)
302|3|6-TBA
312|4|5-T
322|6|6-Trimethylbicyclo(3.1.1)hept-2-en-4-ol
332|6|6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene (alpha-Pinen)
342-(dithiocyanomethylthio)-benzothiazol
352-Aminobutane (aka sec-butylamine)
362-Benzyl-4-chlorophenol
372-Ethyl-1|6-dioxaspiro (4|4) nonan (chalcogran)
382-Hydroxyethyl butyl sulfide
392-Mercaptobenzothiazole
402-Methoxy-5-nitrofenol sodium salt (ISO: nitrophenolate mixture)
412-Methoxypropan-1-ol
422-Methoxypropan-2-ol
432-Methyl-3-buten-2-ol
442-Methyl-6-methylene-2|7-octadien-4-ol (ipsdienol)
452-Methyl-6-methylene-7-octen-4-ol (Ipsenol)
462-Naphthyloxyacetamide
472-Naphthyloxyacetic acid (2-NOA)
482-Propanol
493(3-Benzyloxycarbonyl-methyl)-2-benzothiazolinone (Benzolinone)
503|7|11-Trimethyl-1|6|10-dodecatrien-3-ol (aka Nerolidol)
513|7|7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene (3-Carene)
523|7-Dimethyl-2|6-octadienal
533-Methyl-3-buten-1-ol
544|6|6-Trimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-3-en-ol|((S)-cis-verbenol)
554-Chloro-3-methylphenol
564-CPA (4-chlorophenoxyaceticacid = PCPA)
574-t-Pentylphenol
585-chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole (CMNP)
597|8-Epoxi-2-methyl-octadecane
607-Methyl-3-methylene-7-octene-1-yl-propionate
618-Methyl-2-decanol propanoate
62Acephate
63Acetochlor
64Achillea millefolium L.
65Acifluorfen
66Acridinic bases
67Active chlorine generated from sodium chloride by electrolysis’
68Afidopyropen
69Agrobacterium radiobacter K84
70Agrotis segetum granulosis virus
71Alachlor
72Alanycarb
73Aldicarb
74Aldimorph
75Aldrin
76Alkyl mercury compounds
77Alkyldimethylbenzyl ammonium chloride
78Alkyldimethylethylbenzylammonium chloride
79Alkyloxyl and aryl mercury compounds
80Alkyltrimethyl ammonium chloride
81Alkyltrimethylbenzyl ammonium chloride
82Allethrin
83Alloxydim
84Allyl alcohol
85Ametryn
86Amicarbazone
87Amino acids: gamma aminobutyric acid
88Amino acids: L-glutamic acid
89Amino acids: L-tryptophan
90Amino acids: mix
91Amitraz
92Amitrole (aminotriazole)
93Ammonium acetate
94Ammonium bituminosulfonate
95Ammonium carbonate
96Ammonium hydroxyde
97Ammonium sulphamate
98Ammonium sulphate
99Ampropylfos
100Ancymidol
101Anilazine
102Anilofos
103Anthracene oil
104Anthraquinone
105Aramite
106Arctium lappa L. (aerial parts)
107Artemisia absinthium L.
108Artemisia vulgaris L.
109Aschersonia aleyrodis
110Asomate
111Aspergillus flavus strain MUCL 54911
112Asphalts
113Atrazine
114Aviglycine HCL
115Azaconazole
116Azafenidin
117Azamethiphos
118Azinphos ethyl
119Azinphos-methyl
120Aziprotryne
121Azocyclotin
122Bacillus sphaericus
123Bacillus subtilis strain IBE 711
124Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis strain NB 176 (TM 14 1)
125Baculovirus GV
126Barban
127Barium fluosilicate
128Barium nitrate
129Barium polysulphide
130Beauveria bassiana strain BB1
131Beauveria brongniartii
132Benazolin
133Bendiocarb
134Benfuracarb
135Benfuresate
136Benodanil
137Benomyl
138Bensulide
139Bensultap
140Bentaluron
141Benzalkonium chloride
142Benzobicyclon
143Benzoximate
144Benzoylprop
145Benzthiazuron
146Beta-Cyfluthrin
147Beta-cypermethrin
148Bicyclopyrone
149Bifenthrin
150Binapacryl
151Bioallethrin
152Biohumus
153Bioresmethrin
154Biphenyl
155Bis(tributyltin) oxide
156Bitertanol
157Bitumen
158Blasticidin-S
159Bone Oil
160Boric acid
161Brandol (hydroxynonyl-2|6-dinitrobenzene)
162Brodifacoum
163Bromacil
164Bromethalin
165Bromocyclen
166Bromofenoxim
167Bromophos
168Bromophos-ethyl
169Bromopropylate
170Bromoxynil
171Bronopol
172Butachlor
173Butamifos
174Butocarboxim
175Butoxycarboxim
176Butralin
177Butylate
178Cadusafos (aka ebufos)
179Cafenstrole
180Calciferol
181Calcium carbonate (aka chalk)
182Calcium chloride
183Calcium oxide (quick lime)
184Calcium phosphate
185Camphechlor
186Captafol
187Carbaryl
188Carbendazim
189Carbofuran
190Carbon disulphide
191Carbon monoxide
192Carbophenothion
193Carbosulfan
194Carpropamide
195Cartap
196Casein
197Cetrimide
198Chinin hydrochlorid
199Chinomethionat (aka quinomethionate)
200Chlobenthiazone
201Chlomethoxyfen
202Chloral-bis-acylal
203Chloral-semi-acetal
204Chloralose
205Chloramben
206Chlorates (incl. Mg| Na| K chlorates)
207Chlorbenside
208Chlorbromuron
209Chlorbufam
210Chlordane
211Chlordecone
212Chloretazate (ISO: karetazan)
213Chlorethoxyfos
214Chlorfenapyr
215Chlorfenprop
216Chlorfenson (aka chlorfenizon)
217Chlorfenvinphos
218Chlorfluazuron
219Chlorflurenol (chlorflurecol)
220Chlorhydrate of poly(iminino imido biguanidine)
221Chloridazon (aka pyrazone)
222Chlorimuron
223Chlorine dioxide
224Chlormephos
225Chlorobenzilate
226Chloroneb
227Chlorophacinone
228Chlorophylline
229Chloropropylate
230Chlorothalonil
231Chloroxuron
232Chlorphonium chloride
233Chlorpropham
234Chlorpyrifos
235Chlorpyrifos-methyl
236Chlorsulfuron
237Chlorthal-dimethyl
238Chlorthiamid
239Chlorthiophos
240Chlozolinate
241Cholecalciferol
242Choline chloride
243Chromobacterium subtsugae PRAA4-1T
244Cinidon ethyl
245Cinosulfuron
246cis-Zeatin
247Citrus extract
248Citrus extract/grapefruit extract
249Citrus extract/grapefruit seed extract
250Clofencet
251Clomeprop
252Clothianidin
253Conifer needle powder
254Copper complex: 8-hydroxyquinolin with salicylic acid
255Corn steep liquor
256Coumachlor
257Coumafuryl
258Coumaphos
259Coumatetralyl
260Cresylic acid
261Crimidine
262Cryolite
263Cufraneb
264Cumylphenol
265Cyanamide (H & Ca cyanamide)
266Cyanazine
267Cyanides: calcium| hydrogen| sodium
268Cyclanilide
269Cyclaniliprole
270Cycloate
271Cycluron
272Cyenopyrafen
273Cyfluthrin
274Cyhalothrin
275Cyhexatin
276Cyprofuram
277Cyromazine
278DADZ (zinc-dimethylditiocarbamate)
279Dalapon
280DDT
281delta-endotoxin of Bacillus thuringiensis
282Demeton-S-methyl
283Demeton-S-methyl sulphone
284Desmedipham
285Desmetryn
286Di-1-p-menthene B470
287Di-allate
288Diafenthiuron
289Dialifos
290Diazinon
291Dichlobenil
292Dichlofenthion
293Dichlofluanid
294Dichlone
295Dichlorophen
296Dichlorprop
297Dichlorvos
298Diclobutrazol
299Dicloran
300Dicofol
301Dicofol (containing <78% p.p´-dicofol or > 1g/kg DDT and DDT related cmpds)
302Dicrotophos
303Dicyclopentadiene
304Didecyldimethylammonium chloride
305Dieldrin
306Dienochlor
307Diethatyl (-ethyl)
308Difenacoum
309Difenoxuron
310Difenzoquat
311Difethialone
312Diflufenzopyr
313Dikegulac
314Dimefox
315Dimefuron
316Dimepiperate
317Dimethenamid
318Dimethipin
319Dimethirimol
320Dimethoate
321Dimethylvinphos
322Dimexano
323Diniconazole-M
324Dinitramine
325Dinobuton
326Dinocap
327Dinoseb| its acetate and salts
328Dinotefuran
329Dinoterb
330Dioctyldimethyl ammonium chloride
331Dioxacarb
332Dioxathion
333Diphacinone
334Diphenamid (aka difenamide)
335Diphenylamine
336Diquat
337Disodium octaborate tetrahydrate
338Disulfoton
339Ditalimfos
340Dithiopyr
341DNOC
342Drazoxolon
343Edifenphos
344EDTA and its salts
345Endosulfan
346Endothal
347Endrin
348EPN
349Epoxiconazole
350EPTC (S-dipropylthiocarbamate)
351Esprocarb
352Etacelasil
353Etaconazole
354Ethaboxam
355Ethalfluralin
356Ethametsulfuron-methyl
357Ethandinitril
358Ethanedial (glyoxal)
359Ethanethiol
360Ethanol
361Ethidimuron (aka sulfodiazol )
362Ethiofencarb
363Ethion (aka diethion)
364Ethiprole
365Ethirimol
366Ethoate-methyl
367Ethoprophos
368Ethoxyquin
369Ethoxysulfuron
370Ethychlozate
371Ethyl 2|4-decadienoate
372Ethyl formate
373Ethylene oxide
374Ethylhexanoate
375Etrimfos
376Extract from Menta piperita
377Extract from Plant Red oak| Prickly pear cactus| Fragrant sumac| Red mangrove
378Fatty acids / Isobutyric acid
379Fatty acids / Isovaleric acid
380Fatty acids / Valeric acid
381Fatty acids: potassium salt - caprylic acid
382Fatty acids: potassium salt - tall oil fatty acid
383Fatty alcohols / Aliphatic alcohols
384Fenamidone
385Fenaminosulf
386Fenamiphos (aka phenamiphos)
387Fenarimol
388Fenazaflor
389Fenbutatin oxide
390Fenchlorphos
391Fenfuram
392Fenitrothion
393Fenobucarb
394Fenoprop
395Fenothiocarb
396Fenoxaprop
397Fenpiclonil
398Fenpropathrin
399Fenpropimorph
400Fenridazon
401Fenson (aka fenizon)
402Fensulfothion
403Fenthion
404Fenthiosulf
405Fentin acetate
406Fentin hydroxide
407Fentrazamide
408Fenuron
409Fenvalerate
410Ferbam
411Fipronil
412Flamprop
413Flamprop-M
414Flocoumafen
415Fluacrypyrim
416Fluazifop
417Fluazolate (formerly isopropozole)
418Flubenzimine
419Flucarbazone-sodium
420Flucycloxuron
421Flucythrinate
422Flufenoxuron
423Flufenzin (ISO: diflovidazin)
424Flumequine
425Flumetsulam
426Flumiclorac-pentyl
427Fluoroacetamide
428Fluorodifen
429Fluoroglycofen
430Flupoxam
431Flupyrsulfuron-methyl (DPX KE 459)
432Flurenol (flurecol)
433Fluridone
434Flurprimidol
435Flurtamone
436Flusilazole
437Flusulfamide
438Folic acid
439Fomesafen
440Fonofos
441Formaldehyde
442Formic acid
443Formothion
444Fosamine
445Fosthietan
446Fuberidazole
447Furalaxyl
448Furathiocarb
449Furconazole
450Furfural
451Furmecyclox
452Garlic pulp
453Gelatine
454Gentian violet
455Glufosinate
456Glutaraldehyde (aka glutardialdehyde)
457Grape (Vitis vinifera) cane tannins
458Grease (bands| fruit trees)
459Guazatine
460Halfenprox (aka brofenprox)
461Haloxyfop
462HBTA (high boiling tar acid)
463Heptachlor
464Heptenophos
465Hexachlorobenzene
466Hexachlorocyclohexane (HCH)
467Hexachlorophene
468Hexaconazole
469Hexaflumuron
470Hexamethylene tetramine (urotropin)
471Hexazinone
472Hydramethylnon
473Hydroxy-MCPA
474Hydroxyphenyl-salicylamide
475Idanofan
476Imazamethabenz
477Imazapic
478Imazapyr
479Imazaquin
480Imazethabenz
481Imazethapyr
482Imazosulfuron
483Imibenconazole
484Imicyafos
485Iminoctadine
486Indanofan
487Indaziflam
488Indolylacetic acid (aka auxins)
489Iodofenphos
490Ioxynil
491Iprobenfos
492Iprodione
493Iron pyrophosphate
494Isazofos
495Isocarbamid
496Isocarbophos (ISO: isopropyl O-(methoxyaminothiophosphoryl)salicylate)
497Isofenphos
498Isofenphos-methyl
499Isolane
500Isoprocarb
501Isopropalin
502Isoprothiolane
503Isoproturon
504Isotianil
505Isouron
506Isoval
507Isoxathion
508Jasmonic acid
509Karbutilate
510Kasugamycin
511Kelevan
512Kinoprene
513Lactic acid
514Lactofen
515Landes pine tar
516Lanolin
517Lauryldimethylbenzylammonium bromide
518Lauryldimethylbenzylammonium chloride
519Lecithin
520Lepimectin
521Lime phosphate
522Lindane
523Linuron
524Lufenuron
525Mamestra brassica nuclear polyhedrosis virus
526Mancopper
527Maneb
528Marigold extract
529Matrine
530Mecarbam
531Mecoprop
532Mefenacet
533Mefluidide
534Mephosfolan
535Mepronil
536Mercuric oxide
537Mercurous chloride (calomel)
538Merphos (aka tributylphosphorotrithioite)
539Metamifop
540Methabenzthiazuron
541Methacrifos
542Methamidophos
543Methazole
544Methfuroxam
545Methidathion
546Methiocarb (aka mercaptodimethur)
547Methomyl
548Methoprene
549Methoprotryne
550Methoxychlor
551Methyl bromide
552Methyl isothiocyanate
553Methyl nonyl ketone
554Methyl p-hydroxybenzoate
555Methyl-trans-6-nonenoate
556Methylenebisthiocyanate
557Methylnaphthylacetamide
558Methylnaphthylacetic acid
559Metolachlor
560Metolcarb
561Metominostrobin
562Metoxuron
563Metsulfovax
564Mevinphos
565Milk albumin
566Mimosa tenuiflora extract
567Mirex
568Molinate
569Monalide
570Monocarbamide-dihydrogensulphate
571Monocrotophos
572Monolinuron
573Monuron
574MSMA (methyl arsonic acid)
575Mustard powder
576N-Acetyl thiazolidin-4-carboxylic acid
577N-phenylphthalamic acid
578Nabam
579Naled
580Naphtalene
581Naphtylacetic acid hydrazide
582Naptalam
583Natural seed extract of Camellia sp.
584Neburon
585Neodiprion sertifer nuclear polyhedrosis virus
586Nicotine
587Nitenpyram
588Nitralin
589Nitrofen
590Nitrogen
591Nitrothal
592Nonylphenol ether polyoxyethyleneglycol
593Nonylphenol ethoxylate
594Norflurazon
595Noruron
596Novaluron
597Nuarimol
598Octhilinone
599Octyldecyldimethyl ammonium chloride
600Ofurace
601Olein
602Omethoate
603Onion extract
604Orbencarb
605Origanum vulgare L. essential oil
606Orthosulfamuron
607Orysastrobin
608Other inorganic mercury compounds
609Oxadiargyl
610Oxadiazon
611Oxadixyl
612Oxasulfuron
613Oxine-copper
614Oxpoconazole
615Oxycarboxin
616Oxydemeton-methyl
617Oxytetracycline
618p-Chloronitrobenzene
619p-Cresyl acetate
620p-Dichlorobenzene
621p-Hydroxybenzoic acid
622Papaine
623Paprika extract (capsanthin| capsorubin E 160 c)
624Paraffin oil/(CAS 64741-88-4)
625Paraffin oil/(CAS 64741-89-5)
626Paraffin oil/(CAS 64741-97-5)
627Paraffin oil/(CAS 64742-54-7)
628Paraffin oil/(CAS 64742-55-8)
629Paraffin oil/(CAS 64742-65-0)
630Paraffin oil/(CAS 8012-95-1)
631Paraformaldehyde
632Paraquat
633Parathion
634Parathion-methyl
635Pebulate
636Pefurazoate
637Pentachlorophenol
638Pentanochlor
639Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate)
640Pentoxazone
641Pepper dust extraction residue (PDER)
642Peracetic acid
643Perchlordecone (mirex)
644Perfluidone
645Permethrin
646Petroleum oils
647Petroleum oils/(CAS 64742-55-8/64742-57-7)
648Petroleum oils/(CAS 74869-22-0))
649Petroleum oils/(CAS 92062-35-6)
650Phenols
651Phenothrin
652Phenthoate
653Pherodim
654phi EaH1 bacteriophage against Erwinia amylovora
655phi EaH2 bacteriophage against Erwinia amylovora
656Phlebiopsis gigantea strains FOC PG B20/5| B22/SP1190/3.2| B22/SP1287/3.1| BU 3| BU 4| SH 1| SP log 5| SP log 6| and 97/1062/116/1.1
657Phlebiopsis gigantea strains VRA 1985 and VRA 1986
658Phorate
659Phosalone
660Phosametine (LS830556)
661Phosphamidon
662Phosphoric acid
663Phoxim
664Phthalide
665Picoxystrobin
666Piperalin
667Piributicarb
668Pirimiphos-ethyl
669Plant oils / Blackcurrant bud oil
670Plant oils / Citronellol
671Plant oils / Coconut oil
672Plant oils / Daphne oil
673Plant oils / Eucalyptus oil
674Plant oils / Gaiac Wood oil
675Plant oils / Garlic oil
676Plant oils / Lemongrass oil
677Plant oils / Maize oil
678Plant oils / Marjoram oil
679Plant oils / Olive oil
680Plant oils / Peanut oil
681Plant oils / Pinus oil
682Plant oils / Soya oil
683Plant oils / Soybean oil| epoxylated
684Plant oils / Ylang-Ylang oil
685Polybutene
686Polymer of styrene and acrylamide
687Polyoxin
688Polyvinyl acetate
689Potassium iodide
690Potassium oleate
691Potassium permanganate
692Potassium silicate
693Potassium sorbate
694Potassium thiocyanate
695Potassium tri-iodide
696Pretilachlor
697Primisulfuron
698Probenazole
699Procymidone
700Profenofos
701Prohydrojasmon
702Promecarb
703Prometryn
704Pronumone
705Propachlor
706Propanil
707Propaphos
708Propargite
709Propazine
710Propetamphos
711Propham
712Propiconazole
713Propineb
714Propionic acid
715Propisochlor (ISO: 2-chloro-6´-ethyl-N-isopropoxymethylaceto-o-toluidide)
716Propolis (Water soluble extract)
717Propoxur
718Propyl-3-t-butylphenoxyacetate
719Propyrisulfuron
720Prothiocarb
721Prothiofos
722Prothoate
723Pseudozyma flocculosa
724Putrescine (1|4-Diaminobutane)
725Pymetrozine
726Pyraclofos
727Pyranocoumarin
728Pyrasulfotole
729Pyrazophos
730Pyrazoxyfen
731Pyridafol
732Pyridaphenthion
733Pyrifenox
734Pyrifluquinazon
735Pyriftalid
736Pyrimidifen
737Pyrimisulfan
738Pyrithiobac sodium
739Pyroquilon
740Pyroxasulfone
741Quassia
742Quaternary ammonium compounds
743Quinalphos
744Quinclorac
745Quinoclamine
746Quinoxyfen
747Quintozene
748Quintozene containing > 1 g/kg HCB or > 10 g/kg pentachlorobenzene
749Quizalofop
750Quizalofop-P
751Repellent (by taste) of vegetal and animal origin/extract of food grade/phosphoric acid and fish flour
752Repellents by smell of animal or plant origin/ tall oil crude
753Repellents by smell of animal or plant origin/ tall oil pitch
754Repellents: Essential oils
755Repellents: Fatty acids| fish oil
756Repellents: Tall oil crude (CAS 93571-80-3)
757Resins and polymers
758Resmethrin
759Reynoutria sacchalinensis extract
760Rheum officinale root extract
761Rock powder
762Rotenone
763Saflufenacil
764Saponaria officinalis L. roots
765Satureja montana L. essential oil
766Scilliroside
767Sea-algae extract (formerly sea-algae extract and seaweeds)
768Sebacic acid
769Secbumeton
770Seconal (aka 5-allyl-5-(1´-methylbutyl) barbituric acid)
771Serricornin
772Sethoxydim
773Siduron
774Silafluofen
775Silver iodide
776Silver nitrate
777Simazine
778Simeconazole
779Sodium aluminium silicate
780Sodium arsenite
781Sodium carbonate
782Sodium diacetoneketogulonate
783Sodium dichlorophenate
784Sodium dimethylarsinate
785Sodium dimethyldithiocarbamate
786Sodium dioctyl sulfosuccinate
787Sodium fluosilicate
788Sodium hydroxide
789Sodium hypochlorite
790Sodium lauryl sulfate
791Sodium metabisulphite
792Sodium monochloroacetate
793Sodium o-benzyl-p-chlorphenoxide
794Sodium p-t-amylphenate
795Sodium p-t-amylphenoxide
796Sodium pentaborate
797Sodium propionate
798Sodium tetraborate
799Sodium tetrathiocarbamate
800Sodium tetrathiocarbonate
801Sodium thiocyanate
802Sodium-p-toluene-sulfonchloramid
803Soybean extract
804Spirodiclofen
805Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus
806Streptomycin
807Strychnine
808Sulfentrazone
809Sulfotep
810Sulphuric acid
811Sulprofos
812Sumithrin
813Tagetes oil
814Tanacetum vulgare L.
815Tar acids
816Tar oils
817TCA
818TCMTB
819Tebutam (aka butam)
820Tebuthiuron
821Tecnazene
822Teflubenzuron
823Temephos
824Tepraloxydim
825Terbacil
826Terbufos
827Terbumeton
828Terbutryn
829Tetrachlorvinphos
830Tetradifon
831Tetraethyl pyrophosphate (TEPP)
832Tetramethrin
833Tetrasul
834Thallium sulphate
835Thiacloprid
836Thiamethoxam
837Thiazafluron
838Thiazopyr
839Thidiazuron
840Thiobencarb
841Thiocyclam
842Thiodicarb
843Thiofanox
844Thiometon
845Thionazin
846Thiophanate (ethyl)
847Thiosultap sodium
848Thiourea
849Thiram
850Thyme oil
851Tiadinil
852Tiocarbazil
853Tolfenpyrad
854Tolpyralate
855Tolylfluanid
856Tolylphtalam (ISO: N-m-tolylphthalamic acid)
857Tomato mosaic virus
858Tralkoxydim
859Tralomethrin
860trans-6-Nonen-1-ol
861Triadimefon
862Triadimenol
863Triapenthenol
864Triasulfuron
865Triazamate
866Triazbutyl
867Triazophos
868Tribufos (s|s|s-tributyl-phosphorotrithioate)
869Tricalcium phosphate
870Trichlorfon
871Trichloronat
872Trichoderma polysporum strain IMI 206039
873Tricyclazole
874Tridemorph
875Tridiphane
876Trietazine
877Trifenmorph
878Trifloxysulfuron
879Triflumizole
880Trifluralin
881Triforine
882Trimedlure
883Trimethylamine hydrochloride
884Trioxymethylen
885Uniconazole
886Validamycin
887Vamidothion
888Vernolate
889Verticillium nonalfafae
890Vinclozolin
891Warfarin (aka coumaphene)
892Waxes
893Wheat gluten
894XMC
895Zineb
896Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV mild strain)

Хареса ли ви статията? Споделете с приятели.

Още публикации
Scroll to Top