Всеки пчелар може да стане част от Bees4Peace

Фондация "Да спасим пчелите" има за цел да инофрмира обществото относно важността на пчелите за екосистемата

Здравейте, пчелари и пчелолюбци

Приветстваме всички, които по един или друг начин се грижите за оцеляването на пчелите.​ Обръщаме се към Вас с идеята да ви разясним въпроси относно проекта Bees4Peace. По-подробна информация можете да прочетете в нашата Документация.

Не претендираме, че знаем всичко за пчелите. Напротив – признаваме, че знанията никога не са достатъчни. Винаги има място за още и нужда от надграждане. Поради тази причина е важно вашето мнение, важна е вашата обратна връзка. Важно е да осъзнаваме, че понякога се налага да се борим против егото си, стига да е за благото на човечеството, защото и аз, и ти, и децата ни, и родителите ни, и приятелите ни сме част от това човечество. Проблемите се трупат един след друг – климатът се променя с главоломна скорост. Природата се унищожава, без да осъзнаваме, че имаме нужда от нея. Водите се замърсяват и носят болести из целия свят, а в следствие на всички тези причини пчелите измират и изчезват. 

Поради тази причина е важно да се действа, без да се отлага нито ден повече. Хората, които създадохме фондация „Да спасим пчелите“ сме хора, които осъзнаваме важността на пчелите за цялата екосистема. За това решихме да комбинираме нашите знания от различни сфери и да създадем децентрализирана система от пчелари и хора, осъзнаващи важността на пчелите – т.нар. от нас Пчелолюбци.

Всеки човек, осъзнаващ важността на пчелите за екосистемата, независимо дали е пчелар или не, е добре дошъл да се запише в екипа от доброволци и да стане застъпник на пчелите. Самите ние изработваме платформата на доброволчески начала и се борим за опазването на пчелите. Не го правим за пари, не го правим за слава, не го правим, за да се докажем. Правим го за доброто на човечеството и екосистемата, за това ви молим, ако се развивате в някоя от следните сфери и имате желание да помогнете за развитието на проекта за опазването на пчелите и да станете доброволец – пишете ни:

✔️ Пчелар – консултант;
✔️ Юрист – консултант
✔️ Химик (област пестициди)
✔️ Агроном – растителна защита

Scroll to Top