loader image

Общи условия за ползване на Bees4Peace

„Bees4Peace“ (bees4peace.com) е сайт за обществено ползване и представлява онлайн платформа за помощ на пчеларите и пчелите и за набиране на дарения за благотворителни каузи, свързани с опазването на пчелите и природата, организиране на кампании за спасяването на пчелите от изчезване, създаване на приложения за оптимизация на процеса на пеларстовото и опазване на пчелите. Всички видове текстови, графични, фото и видеоматериали, публикувани в сайта, са собственост на Bees4Peace или произхождат от външни източници със статут за свободно ползване, в случай, че не е посочено друго.

„Bees4Peace“ (bees4peace.com) е собственост на Фондация „Да спасим пчелите“ (Bees For Peace Foundation), регистрирана в Търговския регистър на Република България като фондация в обществена полза.

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия на „www.bees4peace.com„, преди да го използвате. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Bees4Peace, с който получавате правото да използвате услугите на „www.bees4peace.com“ при спазване на условията по-долу. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на „www.bees4peace.com“ и Bees4Peace. Чрез достъпа до (зареждането на) „www.bees4peace.com“ Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте „www.bees4peace.com„.

1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на „Bees4Peace„, включително влиза в сайта bees4peace.com.

УСЛУГА/УСЛУГИ“ на сайта включват:
Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
Създаване на благотворителни кампании за набиране на средства;
Създаване на профил/представяне на основните дейности за редовно/месечно дарителство към благотворителни каузи;
Създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за услугите на сайта;
Получаване по имейл на съобщения и бюлетини от регистрираните за услугата „Имейл бюлетин” или кандидатствали по обява „Стани част от екипа”;

2. РОЛИ
2.1. Bees4Peace:
Aдминистрира bees4peace.com: одобрява всички получатели; одобрява и публикува създадените от инициаторите кампании; създава по заявка и след одобрение представянето на организациите в раздела за редовно дарителство; създава по заявка и след одобрение подстраници на компании за набиране на средства; превежда даренията на получателите;
Развива bees4peace.com като посещаемост и видимост;
Популяризира включените кампании пред фирми, дарители и доброволци, когато това е възможно.

2.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да влиза в следните роли:
2.1. ИНИЦИАТОР: физическо или юридическо лице без ограничение. Включването в bees4peace.comстава чрез създаване на профил, който съдържа потребителско име и електронна поща.
2.2. ДАРИТЕЛ: физическо или юридическо лице. Включването в bees4peace.com става чрез създаване на профил, който съдържа потребителско име и електронна поща.
2.3. ПОЛУЧАТЕЛ: физическо или юридическо лице. Инициаторът описва Получателя в кампанията, която създава. Получател, Инициатор и Дарител могат да/могат да не съвпадат.

3. ДАРИТЕЛ
3.1. Дарителят може да:
дарява без / с регистрация;
дарява анонимно или явно;
дарява онлайн през виртуален ПОС терминал или чрез PayPal, или по банков път, или под формата на криптовалута;
дарява дългосрочно – редовно, всеки месец;
получава отчети;
получава документ за направените от него дарения – при желание (служебна бележка);
вижда своята активност по дати и апели в историята на профила си;
коментира;
изпрати кампанията на приятел чрез Facebook, Twitter, Google+.
популяризира кампания, за която дарява чрез банер на платформата и линк на свой сайт, страница в социални мрежи.
действието на договори за регулярни дарения може да бъде прекратено едностранно от страна на дарителя с едноседмично предизвестие по имейл info@bees4peace.com.

Горе