Общи условия за ползване на Bees4Peace

„Bees4Peace“ (bees4peace.com) е сайт за обществено ползване и представлява онлайн платформа за помощ на пчеларите и пчелите и за набиране на дарения за благотворителни каузи, свързани с опазването на пчелите и природата, организиране на кампании за спасяването на пчелите от изчезване, създаване на приложения за оптимизация на процеса на пеларстовото и опазване на пчелите. Всички видове текстови, графични, фото и видеоматериали, публикувани в сайта, са собственост на Bees4Peace или произхождат от външни източници със статут за свободно ползване, в случай, че не е посочено друго.

„Bees4Peace“ (bees4peace.com) е собственост на Фондация „Да спасим пчелите“ (Bees For Peace Foundation), регистрирана в Търговския регистър на Република България като фондация в обществена полза. Съгласявайки се с общите условия, вие се съгласявате да получавате имейли от нас относно фондацията и нейното развитие, както и имейл бюлетин. При желание от ваша страна да сте част от общността ни (попълване на формата за контакти) се съгласявате да получавате имейли от нас.

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия на „www.bees4peace.com„, преди да го използвате. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Bees4Peace, с който получавате правото да използвате услугите на „www.bees4peace.com“ при спазване на условията по-долу. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на „www.bees4peace.com“ и Bees4Peace. Чрез достъпа до (зареждането на) „www.bees4peace.com“ Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте „www.bees4peace.com„.

1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на „Bees4Peace„, включително влиза в сайта bees4peace.com.

УСЛУГА/УСЛУГИ“ на сайта включват:
Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
Създаване на благотворителни кампании за набиране на средства;
Създаване на профил/представяне на основните дейности за редовно/месечно дарителство към благотворителни каузи;
Създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за услугите на сайта;
Получаване по имейл на съобщения и бюлетини от регистрираните за услугата „Имейл бюлетин” или кандидатствали по обява „Стани част от екипа”;

2. РОЛИ
2.1. Bees4Peace:
Aдминистрира bees4peace.com: одобрява всички получатели; одобрява и публикува създадените от инициаторите кампании; създава по заявка и след одобрение представянето на организациите в раздела за редовно дарителство; създава по заявка и след одобрение подстраници на компании за набиране на средства; превежда даренията на получателите;
Развива bees4peace.com като посещаемост и видимост;
Популяризира включените кампании пред фирми, дарители и доброволци, когато това е възможно.

2.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да влиза в следните роли:
2.1. ИНИЦИАТОР: физическо или юридическо лице без ограничение. Включването в bees4peace.comстава чрез създаване на профил, който съдържа потребителско име и електронна поща.
2.2. ДАРИТЕЛ: физическо или юридическо лице. Включването в bees4peace.com става чрез създаване на профил, който съдържа потребителско име и електронна поща.
2.3. ПОЛУЧАТЕЛ: физическо или юридическо лице. Инициаторът описва Получателя в кампанията, която създава. Получател, Инициатор и Дарител могат да/могат да не съвпадат.

3. ДАРИТЕЛ
3.1. Дарителят може да:
дарява без / с регистрация;
дарява анонимно или явно;
дарява онлайн през виртуален ПОС терминал или или по банков път;
дарява дългосрочно – редовно, всеки месец;
получава отчети;
получава документ за направените от него дарения – при желание (служебна бележка);
вижда своята активност по дати и апели в историята на профила си;
коментира;
изпрати кампанията на приятел чрез Facebook, Twitter, Google+.
популяризира кампания, за която дарява чрез банер на платформата и линк на свой сайт, страница в социални мрежи.
действието на договори за регулярни дарения може да бъде прекратено едностранно от страна на дарителя с едноседмично предизвестие по имейл info@bees4peace.com.

Scroll to Top