Защо е нужно да инвестираме в пчелите

През последните 100 години броят на пчелите спада с огромни темпове. Някои статистики ни показват спад до 50%. Изчезването на пчелите е ключов момент за живота на планетата. Това ще рече, че не само пчелите са застрашени от изчезване, но с тях и всички живи организми, включително хората.  Цялата екосистема би се променила толкова много, че хората не биха оцелели след такава промяна. За това е важно, преди да е станало късно, да предприемем действия относно опазването на пчелите и увеличаването на техния брой в световен мащаб.

Главният заподозрян за умирането на пчелите са пестицидите. Много пестициди са забранени в ЕС. Вижте целия списък на забранените за употреба пестициди и активни вещества в рамките на Европейския Съюз. Контролът в държавата не е достатъчен, за да се докаже, че реално тяхното използване не е прекратено. В допълнение към пчелите, неоникотиноидите могат да бъдат свързани с намаляването на пеперудите, птиците и водните насекоми. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) регистрира много малка смъртност, която не отговаря на действителността. Разминаването идва от това, че доста от пчеларите не регистрират всяка смъртност на пчелно семейство заради прекалено голямата бюрокрация, забавяне от страна на държавата и високите цени на лабораторните тестове.

Голяма част от пчеларите не могат да си позволят да правят тестове на мъртвите пчели и на растенията около тях, за да докажат, че в действителност реколтата се пръска с всякакви пестициди и че пчелите им са умъртвени в следствие на пестициди. Вече и почвата не е същата. Всичко се променя, за жалост не към добро.

За какво помагате, като инвестирате в Bees4Peace

Целите ни са следните и можем да ги осъществим само с вашата помощ

Помагате ни да достигнем до повече хора и да ги информираме

Нашата мисия е най-вече да успеем да информираме колкото се може повече хора в България и по света относно важността на пчелите за екосистемата и да им покажем техния свят. Последвайте ни в социалните мрежи или станете застъпник на пчелите, за да ни помогнете да разпространим нашето посланието до още повече хора.

Организиране на благотворителни кампании

  • Засаждания на медоносни фиданки из полета, гори, автобусни спирки, градски градини, около пчелини;
  • Кампании за даряване на кошери на доказали се добри пчелари;
  • Кампании за помощ в нужда, в случай на големи загуби при пчелар/група пчелари;
  • Кампании за създаване на нови пчелини;
  • Кампании за засаждане на неизползваеми земи;
  • Кампании, свързани с развитието на проекта;
  • Съвместни кампании с други организации в обществена полза.

Провеждане на образователни семинари

Целта е да образоваме хората относно важността на пчелите и да разберат, че както пазим природата, животните и хората, така трябва да опазваме и пчелите. Ако желаете да проведем семинар за вас или за група от хора – свържете се с нас на info@bees4peace.com

Scroll to Top