loader image

Защо е нужно да инвестираме в пчелите

През последните 100 години броят на пчелите спада с огромни темпове. Някои статистики ни показват спад до 50%. Това ще рече, че ако преди 100 години е имало 100 000 000 пчелни кошери в целия свят, то днес са два пъти по-малко – 50 000 000 (числата са хипотетични). В предната точка стана ясно, че изчезването на пчелите е ключов момент за животът на планетата. Числата по-горе ни говорят, че не само пчелите са застрашени от изчезване, но с тях и всички живи организми.  Цялата екосистема би се променила толкова много, че хората не биха оцелели след такава промяна. За това е важно, преди да е станало късно, да предприемем действия относно опазването на пчелите и увеличаването на техния брой в световен мащаб.

Главният заподозрян за умирането на пчелите са пестицидите. Някои инсектициди са забранени в ЕС, но контролът в държавата не е достатъчен, за да се докаже, че реално тяхното използване не е прекратено. В допълнение към пчелите, неоникотиноидите могат да бъдат свързани с намаляването на пеперудите, птиците и водните насекоми. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) регистрира много малка смъртност, която не отговаря на действителността. Разминаването идва от това, че доста от пчеларите не регистрират всяка смъртност на пчелно семейство заради прекалено голямата бюрокрация и забавяне.

Също така голяма част от пчеларите не могат да си позволят да правят тестове на мъртвите пчели и на растенията около тях, за да докажат, че в действителност реколтата се пръска с всякакви пестициди и че пчелите им са умъртвени в следствие на пестициди. Вече и почвата не е същата. Всичко се променя, за жалост не към добро.

За какво помагате, като инвестирате в Bees4Peace

Целите ни са следните и можем да ги осъществим само с вашата помощ

Обучени оператори приемат сигналите, обработват ги и пускат официална жалба към отговорната институция. Целта ни е да оптимизираме процеса за подаване на сигнали за незаконно умъртвени пчели и загубени рояци.

  • Засаждания на медоносни фиданки из полета, гори, автобусни спирки, градски градини, около пчелини;
  • Кампании за даряване на кошери на доказали се добри пчелари;
  • Кампании за помощ в нужда, в случай на големи загуби при пчелар/група пчелари;
  • Кампании за създаване на нови пчелини;
  • Кампании за засаждане на неизползваеми земи;
  • Кампании, свързани с развитието на проекта;
  • Съвместни кампании с други организации в обществена полза.

С помощта на Blockchain технологията ще създадем платформа, която да е в помощ на пчеларите, пчеларските организации и общества. Платформата ще бъде изработена с помощта на пчераски организации и пчелари, за да може да отговаря на вашите нужди. Научете повече за Blockchain технологията в точка 2.1 от документацията на проекта.

Една от целите ни в дългосрочен план е да създадем огромен и открит музей на пчелите.

Целта е да образоваме хората относно важността на пчелите и да разберат, че както пазим природата, животните и хората, така трябва да опазваме и пчелите.

Училище, в което професионалисти ще обучават млади и стари хора да бъдат пчелари.

Горе