Стани застъпник на пчелите

Информираме обществото

Ние се борим за опазването на пчелите. Ние сме застъпници на пчелите. Какво ще рече застъпник? Това е едно от най-лесните неща, които на този етап можем да правим. Да бъдем застъпници означава, че посвещаваме част от свободното си време в това да даваме информация на хората около нас относно важността на пчелите за нас и екосистемата. С ичезването на пчелите ще настъпи и изчезването на човечеството. Има различни начини човек да е застъпник на дадено послание и идея. Стани застъпник→

Благодарение на опрашването на пчелите земята ни е изпълнена с плодове, зеленчуци, билки и храна за животните, следователно около 33% от нашата храна зависят пряко от опрашването на пчелите. За това решихме, че няма време за губене и можем поне да научаваме хората на всичко това. Вижте няколко наши кампании:

Нашата енергия и средства се влагат само и единствено в развитието на кампании, свързани с информирането на обществото за важността на пчелите под формата на много и разнообразни кампании. Засаждаме медоносни дръвчета и цветя. Говорим с пчелари относно съществуващите проблеми в бранша. Организираме съмбития, свързани чрез които да информираме повече хора за идеята ни. Опитваме се да привлечем колкото можем повече посланици на идеята и се надяваме, че някой ден достатъчно хора ще разберат, че ако пчелите изчезнат, то ние също ще изчезнем. Бъди застъпник на пчелите!

Неформална институция

Неформалните институции са правила, присъщи за дадена култура, които въпреки че не са изрично вписани или инкорпорирани в правото (Закона), играят роля на мерило и описват „правилното” поведение. Те може и да не са напълно осъзнати от участниците в действието като такива правила. Пример за неформални институции са начинът на хранене и обличане в дадено общество, отношението към мъжете и жените и т.н. Институциите не само спомагат за гладкото функциониране на обществения живот, но и създават чувство на стабилност, доверие, идентичност и съгласие между тези, които споделят общи институционални условия.

Нека бъдем промяната, която искаме да видим

Нашата идея е да обединим всички хора от обществото, включително организации, пчелари и пчелолюбци (хора, които осъзнават важността на пчелите за екосистемата) в едно, да споделяме знания, които да доведат до увеличаване броя на пчелите и да бъдем обединени от идеята, че най-важното от всичко е оцеляването на пчелите!  Да бъдем едно обединено общество и да решаваме проблемите по демократичен начин.

Свободомислещо общество

Смеем да се наричаме по този начин заради това, че не желаем да влизаме в рамки, които ограничават развитието на проекта, но с времето ще разберете най-добре какво имаме предвид под свободомислещо общество. За нас е много важно хората, с които работим, да осъзнават важността на природата за света – такъв, какъвто го познаваме. Не можем да си позволим да не знаем колко важна е симбиозата между фауната и флората. Преценихме, че не можем да си позволим и вие да не разбирате важността на казаното по-горе, за това започнахме да действаме.

Стартът беше труден, нямахме средства, но имахме желание, кауза и упоритост. Именно тази борба ни води до безграничността, която се създава в Bees4Peace. Създаваме историческо общество, с което можем да дадем старт на една велика за целия свят кауза – Пчели за МИР. Без тях не можем да оцелеем, за това за да има мир, трябва да има пчели. Това е и идеята на името ни – BeesForPeace. Поради тази причина смеем да твърдим, че сме свободомислещо общество – защото не виждаме рамки, а виждаме цялостната картина искаме да постигнем промяна. Стани застъпник на пчелите!

Нашата мисия е да станем един милион застъпници

Scroll to Top