Стани застъпник на пчелите

Информираме обществото

Нашата мисия е да станем един милион застъпници

Важно е да разбирате, че ние, от фондация „Да спасим пчелите“, се борим за опазването на пчелите. Какво ще рече застъпник? Това е едно от най-лесните неща, които на този етап можем да правим. Да бъдем застъпници означава, че посвещаваме част от свободното си време в това да даваме информация на хората около нас относно важността на пчелите за нас и екосистемата. С ичезването на пчелите ще настъпи и изчезването на човечеството. Има различни начини човек да е застъпник на дадено послание и идея. Стани застъпник →

Нашата енергия и средства се влагат само и единствено в развитието на кампании, свързани с повишаването броя на пчелите в България и света и в осведомеността на хората. Засаждаме медоносни дръвчета и цветя. Говорим с пчелари относно съществуващите проблеми в бранша. Опитваме се да привлечем колкото можем повече посланици на идеята и се надяваме, че някой ден достатъчно хора ще разберат, че ако пчелите изчезнат, то ние също ще изчезнем.

Колкото е важна една гора няколко дървета, които пречистват въздуха и още много други, важни за хората реакции, така и няколко кошера с пчели са важни за съществуващата екосистема. Благодарение на опрашването на пчелите земята ни е изпълнена с плодове, зеленчуци, билки и храна за животните, следователно около 33% от нашата храна зависят пряко от опрашването на пчелите. За това решихме, че няма време за губене и можем поне да научаваме хората на всичко това. Вижте една от нашите видео-конференции на тема Защо е нужно да спасим пчелите?

Неформална институция

Неформалните институции са правила, присъщи за дадена култура, които въпреки че не са изрично вписани или инкорпорирани в правото (Закона), играят роля на мерило и описват „правилното” поведение. Те може и да не са напълно осъзнати от участниците в действието като такива правила. Пример за неформални институции са начинът на хранене и обличане в дадено общество, отношението към мъжете и жените и т.н. Институциите не само спомагат за гладкото функциониране на обществения живот, но и създават чувство на стабилност, доверие, идентичност и съгласие между тези, които споделят общи институционални условия.

Нека бъдем промяната, която искаме да видим

Нашата идея е да обединим всички хора от обществото, включително организации, пчелари и пчелолюбци (хора, които осъзнават важността на пчелите за екосистемата) в едно, да споделяме знания, които да доведат до увеличаване броя на пчелите и да бъдем обединени от идеята, че най-важното от всичко е оцеляването на пчелите!  Да бъдем едно обединено общество и да решаваме проблемите по демократичен начин.

Свободомислещо общество

Смеем да се наричаме по този начин заради това, че не желаем да влизаме в рамки, които ограничават развитието на проекта, но с времето ще разберете най-добре какво имаме предвид под свободомислещо общество. За нас е много важно хората, с които работим, да осъзнават важността на природата за света – такъв, какъвто го познаваме. Не можем да си позволим да не знаем колко важна е симбиозата между фауната и флората. Преценихме, че не можем да си позволим и вие да не разбирате важността на казаното по-горе, за това започнахме да действаме.

Стартът беше труден, нямахме средства, но имахме желание, кауза и упоритост. Именно тази борба ни води до безграничността, която се създава в Bees4Peace. Създаваме историческо общество, с което можем да дадем старт на една велика за целия свят кауза – Пчели за МИР. Без тях не можем да оцелеем, за това за да има мир, трябва да има пчели. Това е и идеята на името ни – BeesForPeace. Поради тази причина смеем да твърдим, че сме свободомислещо общество – защото не виждаме рамки, а виждаме цялостната картина, която за нас е следната: 

Да спасим пчелите, за да има Свят и Мир сред хората

Горе