loader image

Неформална институция

Какво е "Неформална институция"?

Неформалните институции са правила, присъщи за дадена култура, които въпреки че не са изрично вписани или инкорпорирани в правото (Закона), играят роля на мерило и описват „правилното” поведение. Те може и да не са напълно осъзнати от участниците в действието като такива правила. Пример за неформални институции са начинът на хранене и обличане в дадено общество, отношението към мъжете и жените и т.н. Институциите не само спомагат за гладкото функциониране на обществения живот, но и създават чувство на стабилност, доверие, идентичност и съгласие между тези, които споделят общи институционални условия. 

Живеем в свободна държава, в която можем да създаваме обществени организации в полза на екосистемата. Има хиляди такива – за опазването на животните, природата, океаните, въздуха, горите и още много такива. Това е страхотно, тъй като благодарение на такива организации светът все още не се е разпаднал от замърсявания и глад! Можем да изброяваме вечно, но истината е, че организациите, свързани с опазването на пчелите са доста по-малко от гореспоменатите. За момента в България няма централизирана институция, която да отговаря за пчелите и тяхното здраве, да се бори за тяхното оцеляване и размножаване и да се бори против измирането от незаконни пръскания с пестициди и други препарати. Вместо това, институция след институция си подават топката,  без да знаят как да процедират и не дават никакви решения на проблемите, а само ни зариват с бюрокрация.

Ние, обществото, трябва да поемем нещата в свои ръце и да бъдем промяната, която искаме да видим.

Нашата идея е да обединим всички организации, пчелари и пчелолюбци (хора, които осъзнават важността на пчелите за екосистемата) в едно, да споделяме знания, които да доведат до увеличаване броя на пчелите и да бъдем обединени от идеята, че най-важното от всичко е оцеляването на пчелите! Да се обединим с адвокати, икономисти, инвеститори и дарители, нови технологии и да създадем собствени правила – заедно. Да бъдем едно обединено общество и да решаваме проблемите по демократичен начин – с гласувания в платформата. На по-късен етап това ще е възможно. Нашето виждане за перфектно общество е взаимствано от демокрацията като термин – много от правилата ще се решават чрез допитвания до потребителите. Вие ще имате право да гласувате за бъдещето на пчелите, а ние ще търсим възможности за осъществяването на идеите Ви! Правим едно техническо отклонение – една от причините да използваме Blockchain технологията за нашата платформа е, че гласуването не може да се манипулира. Повече информация за технологията, която ще използваме и начина, по който ще е я приложим, можете да видите в Раздел 2 и Раздел 3 от Документацията на проекта.

Подай сигнал за нередност

Важно е да разбирате, че ние, от Bees4Peace, се борим за опазването на пчелите и нищо друго. Нашата енергия и средства се влагат само и единствено в развитието на кампании, свързани с повишаването броя на пчелите в България и света, в развитието на проекта и в поддръжката на приложенията за подаване на сигнали. По-подробно описание на това как и къде ще се разпределят събраните средства ще получите на по-късен етап в следващата версия на Документацията, като моментните разпределения можете да следите в www.bees4peace.com. Идеята ни е още от старта да започнем с изработката на мобилно и уеб приложение за подаване на сигнали за: 

Мъртви пчели и незаконни пръскания с пестициди
Изгубен пчелен рой 
Нередност с институция

A. Мъртви пчели и незаконни пръскания с пестициди

Приложение, чрез което ще можете да подавате сигнал за мъртви пчели или незаконни пръскания с пестициди. В платформата (приложението) ще можете да въведете подробна информация, нужна за оформянето на официален сигнал към дадената институция/община. Наши оператори ще обработват и оформят сигналите в официален документ и така вие ще си спестите цялата бюрокращина, разходки по институции и забавяния с дни. 

На по-късен етап ще стартираме и собствена програма за разследване за незаконни пръскания с пестициди – за целта е нужно да се закупят стотици тестове, които да можем да използваме за доказването на виновниците. 

Събраните данни, които както вече се разбрахме, ще бъдат записвани на Blockchain и така няма опасност от тяхната загуба. С времето ще можем да правим най-точните статистики относно изчезването/размножаването на пчелите. Чрез събраните данни ще можем да предвиждаме случки от бъдещето, които могат да са важни за оцеляването на пчелната популация.

В бъдеще хората, които подават сигнали, ще имат възможността да печелят докато го правят. На по-късен етап ще имаме собствена дигитална валута, чрез която да стимулираме нашите потребители да подават сигнали. Същото важи за всеки потребител, който ползва приложението, за да помага на пчелите. Ще има различни начини на печелене на средства за всеки, който разбира важността на пчелите и участва активно в платформата.

Б. Изгубен пчелен рой

Другата част от приложението (платформата) ще включва подаване на сигнали за изгубен рой. Най-хубавото е, че не само можете да подавате сигнали, но и да приемате такива. Вие – пчеларите, ще имате възможност за първи път да използвате приложение, чрез което да събирате загубените роеве близо до вас. Това би работило само ако имаме добре организирана мрежа от пчелари из цяла България – което смятаме да постигнем скоро! 

Представете си следната ситуация: 

Иван от гр. Добрич, който не е пчелар, вижда рой пчели на дървото до тях. Страхува се да го хване сам, но дори и да го хване няма къде да го прибере, за това решава да ползва приложението “Bees4Peace”. Прави снимка на роя, описва къде се намира, на каква височина е и всички важни фактори за неговото прибиране. Няколко дни по-рано Георги се регистрира като потребител-пчелар, който е от или близо до гр. Добрич. В тази ситуация той ще получи известие, че наблизо има загубен рой, който се нуждае от прибиране. Георги решава, че за 20 минути може да стигне до местоположението на роя, отбелязва в приложението, че той е човекът, който ще отиде да вземе роя и тръгва на там. По този начин ще започнем да спасяваме куп роеве и да помагаме на пчеларите да имат повече пчели! Ако няма регистриран потребител, който е от или близо до гр. Добрич, то този сигнал ще стои в приложението като чакащ. След определено време всеки неизпълнен сигнал ще се затваря, за да не обърква потребителите.

В. Нередност с институция

До момента на писане на документацията (2019 година) институциите в България не са предприели нищо по-сериозно относно мерките за сигурност на пчелите. Започваме да се чудим дали на институциите и държавата им пука за пчелите? Чудим се дали нашите “ръководители” осъзнават важността на пчелите за човечеството? С нищо не са ни показали, че ги е грижа, тъй като не предприемат никакви действия. Очевидно е, че трябва да вземем нещата в собствените ни ръце. Разбира се, ние ще търсим подкрепата на институциите и бихме желали в бъдеще да работим заедно с тях, а не срещу тях. 

За тази цел смятаме, че е важно да се съобщават всякакви нередности, свързани с отношението на институциите спрямо пчеларите/пчелите и техния живот. По този начин ще успеем да дадем гласност на проблема достатъчно, че институциите да започнат да си вършат работата. В момента обществото пчелари в България не е толкова многобройно, за да успее да даде достатъчно гласност на проблемите, свързани с пчелите. 

Тук се включваме ние! Плановете са всеки сигнал, подаден към приложението Bees4Peace ще се оформя и изпраща от наша страна като сигнал към съответната институция. Също така ще се дава гласност на всеки проблем, ще се снимат интервюта с потърпевши, ще се срещаме с тях, за да обсъждаме как да решаваме проблемите в бъдеще – заедно.

Свободомислещо общество

Смеем да се наричаме по този начин заради това, че не желаем да влизаме в рамки, които ограничават развитието на проекта, но с времето ще разберете най-добре какво имаме предвид под свободомислещо общество. За нас е много важно хората, с които работим, да осъзнават важността на природата за света – такъв, какъвто го познаваме. Не можем да си позволим да не знаем колко важна е симбиозата между фауната и флората. Преценихме, че не можем да си позволим и вие да не разбирате важността на казаното по-горе, за това започнахме да действаме. Стартът беше труден, нямахме средства, но имахме желание, кауза и упоритост. Именно тази борба ни води до безграничността, която се създава в Bees4Peace. Създаваме историческо общество, с което можем да дадем старт на една велика за целия свят кауза – Пчели за МИР. Без тях не можем да оцелеем, за това за да има мир, трябва да има пчели. Това е и идеята на името ни – BeesForPeace. Поради тази причина смеем да твърдим, че сме свободомислещо общество – защото не виждаме рамки, а виждаме цялостната картина, която за нас е следната: 

Да спасим пчелите, за да има Свят и Мир сред хората.

Горе