Манифест на фондация "Да спасим пчелите"

Целите на фондацията са, както следва:

  • Повишаване на осведомеността на хората относно съществуващите проблеми с изчезващите пчели;
  • Обединение на общността, осъзнаваща важността на пчелите;
  • Помагане за спасяването на пчелите от изчезване;
  • Помощ за пчелари в нужда.

Средствата, с които фондацията ще постига своите цели, са:

  • Организиране и провеждане на кампании свързани с увеличаването броя на пчелите и информирането на обществото относно важността им;
  • Провеждане на семинари из училища и организации, свързани с образоването на младежи по теми относно важността на пчелите;
  • Внедряване на информационни технологии в бранша.

Предметът на дейност на фондацията е:

  • Информиране на обществото по теми свързани с важността на пчелите за екосистемата;
  • Повишаване броя на пчелите в световен мащаб чрез организиране на множество събития и кампании, свързани с опазването на пчелите.

Мисията ни е да станем един милион застъпници

Запознайте се с проблемите при пчелите

По последни проучвания, пчелите съществуват от повече от 130 милиона години. Техни предшественици са осите, като се предполага, че преминаването от хищен начин на живот (осите) към хранене с цветен прашец (пчелите) е заради консумацията на насекоми, частично покрити с цветен прашец, с които древните оси са хранели своите ларви. Еволюцията на тези оси води до появата на пчелите.

Не е случайно, че пчелите са оцелели и съществуват и до днес. Тяхната хигиенна култура е един от малкото фактори, които са спомогнали за това оцеляване. Друг фактор за оцеляването им през годините е общественият им характер. Какво ще рече това – като високоорганизирани насекоми те доказват, че задружната им работа може да поддържа голяма част от флората на планета ни жива, чрез опрашване.

Както знаем, фауната не може да съществува без флората. От тук следва, че благодарение на пчелите и на опрашващите насекоми като цяло сме все още на този свят. Доста велики умове твърдят, че ако пчелите изчезнат, няколко години по-късно ще започне изчезването и на животът на планетата. Това определено е голям проблем за нас! Нека направим промяна!

Смъртност при пчелите

През последните 100 години броят на пчелите спада с огромни темпове. Някои статистики ни показват спад до 50%. Това ще рече, че ако преди 100 години е имало 100 000 000 пчелни кошери в целия свят, то днес са два пъти по-малко – 50 000 000 (числата са хипотетични). В предната точка стана ясно, че изчезването на пчелите е ключов момент за живота на планетата. Числата по-горе ни говорят, че не само пчелите са застрашени от изчезване, но с тях и всички живи организми. Цялата екосистема би се променила толкова много, че хората не биха оцелели след такава промяна. За това е важно, преди да е станало късно, да предприемем действия относно опазването на пчелите и увеличаването на техния брой в световен мащаб. Вижте видео по темата →

Причини за смъртността

Причините за смъртността при пчелите наистина са много. Ние ще засегнем най-често срещаните такива. Ето и някои от тях:

Пестициди (инстектициди)
Синдром на разрушената пчелна колония (СРПК)
Липса на храна
Умишлено отравяне от хора
Паразити (Вароатозата)
Естествена смърт
Замърсяване на въздуха, суша, глобално затопляне и др.

А. Пестициди

Главният заподозрян за умирането на пчелите са т.нар. неоникотиноиди. Тези инсектициди са забранени в ЕС, но някои земеделци продължават да ги използват поради по-ниските им цени. Това трябва да се прекрати. В допълнение към пчелите, неоникотиноидите могат да бъдат свързани с намаляването на пеперудите, птиците и водните насекоми.

Българската агенция по безопасност на храните регистрира много малка смъртност, която не отговаря на действителността. Разминаването идва от това, че доста от пчеларите не регистрират всяка смъртност на пчелно семейство заради прекалено голямата бюрократщина. Също така голяма част от пчеларите не могат да си позволят да правят тестове на измрелите пчели и на растенията около тях, за да докажат, че в действителност реколтата се пръска с всякакви пестициди. Вече и почвата не е същата. Корпорациите, произвеждащи пестициди трябва да бъдат спрени. На всички ни е ясно, че това е бизнес за милиарди долари и е много трудно да бъдат спрени. Трябва да направим всичко по силите си.

“През последните четири години химическата промишленост е похарчила 11,2 милиона долара за PR инициативи, за да докаже, че вината за масовата смърт на пчелите не е тяхна. От това разбираме чия е вината.”

– Jon Cooksey, писател

Б. Синдром на разрушената пчелна колония (СРПК) или синдром на празния кошер

Синдромът на разрушената пчелна колония е явление, при което медоносните пчели работнички изчезват. Предполага се, че СРПК се причинява от инсектицидите по растенията, но според учените, причини за това могат да бъдат промени в околната среда на пчелите, паразити, генномодифицирани култури, както и новоидентифицираната остра вирусна парализа. Синдромът се характеризира с изчезването на пчелите работнички от кошера, като изоставят царицата и оплодените яйца, заедно с голямо количество мед и прашец в кошера. Причините все още са неизяснени и много пчелари вярват, че неправилното третиране на пчелното семейство също може да е фактор за това.

В. Липса на храна

През последните години се отглеждат все по-малко растения, от които пчелите могат да си набавят храна (цветен прашец и нектар). Отглеждане на немедоносни растения става все по-масово, докато медоносните стават все по-малко. Селското стопанство превзема земите ни, без хората да се замислят, че трябва да се засаждат повече медоносни растения. Нужно е във всяка плодородна почва да присъстват цветя и овощни дръвчета.

Ето някои от най-медоносните растения в България – асклепиас, бял маргарит, коча билка, фацелия, молдавска маточина, салвия (градински чай), дребнолистна липа (40-годишна), исоп, бяла акация, кариоптерис, теснолистна върбовка, бяла комунига (двегодишна), салвия скларея, пореч, шестил (млечен явор), ясенолистен явор, репко, мента, ранилист (едногодишен), жълта комунига, едролистна липа (30-годишна), мекиш, бял синап, лавандула, комунига (едногодишна), ружа градинска, дяволска уста, маточина, босилек, анасон, люцерна, горска малина и много други.

Г. Умишлено отравяне от хора

В тази тема не смятаме да се задълбочаваме, но е важно да се знае, че понякога пчелите умират от злонамерен съсед или пчелар-конкурент. Това също е съществуващ проблем.

Д. Паразити (Вароатозата и други)

Вароатозата е паразитна болест по пчелите, която се причинява от кърлежа Varroa jacobsoni. Те се захващат върху гърба на пчелите, като смучат от кръвта на пчелата (хемолимфа) и снасят яйцата си по пилото. При установяване на вароатоза трябва незабавно да се потърси помощ от ветеринарен лекар. Антибиотиците не оказват никакво въздействие върху кърлежа. Вароатозата е икономически най-тежкото заболяване, причиняващо щети както на ларвите (пилото), така и на пчелите. Идеите за борба с вароатозата с помощта на търтеева пита и отнемане на пило са развити непосредствено след разпространението на това заболяване в Средна Европа. В хода на времето са открити различни методи за противодействие на акара Вароа. Борбата срещу заболяването вароатоза е сложна и трудна.

Каква е опасността за човечеството?

Ако досега не сте разбрали, отново ще повторим – изчезването на пчелите от планетата би причинило огромни поражения на познатата ни екосистема. Животните и хората ще започнат да изчезват поради липса на храна, растителността няма да е тази, която познаваме днес и бавно ще настъпи краят на човечеството. Звучи ви абсурдно? Направете едно проучване по темата, тъй като тук сме посочили само основни причини и факти. Нашата идея е да се задълбочим повече с мисли, думи и действия в решаването на тези проблеми, изброени в по-горните точки. Важно е да се посочи и отново ще го повторим – човечеството не може да оцелее без пчели и опрашващи насекоми.

Полезни пчелни продукти

Смятаме, че е добре да посочим и продуктите, които се произвеждат от пчелите. Медът е един от естествените подсладители на нашата планета, в които няма захар (освен ако пчелите не се хранят със захар). Лечебните му свойства за живия организъм са много. Някои от тях са – антимикробно действие, нормализиране на киселинността в стомаха, лекува рани, укрепване на имунната система и още много други, в зависимост от какво растение е медът. Друг лековит пчелен продукт е прополисът (пчелен клей). Той има противомикробни, противовирусни, противоплесенни, противорадиационни свойства. Наричан е още естествен/био антибиотик. Единственият риск при лечение с прополис е алергична реакция. Други пчелни продукти, полезни за организма са:

Пчелен прашец
Перга
Пчелно млечице (Кралско желе)
Пчелна отрова
Пчелен восък
Търтиево ларвено млечице (Лак ларвил)
Цялостен извлек от пчели (Апис тотале)

Мисията ни е да станем един милион застъпници

Scroll to Top