Грижи за пчелите и работа по пчелина в края на зимата и началото на пролетта

Автор: Георги Пчелин

Оцеляването на пчелните семейства през зимата и грижи за пчелите през ранна пролет

Научете какво е нужно да направите в края на зимата и началото на пролетта в пчелина си, за да са живи и здрави пчелните семейства през предстоящия сезон. Един от най-важните периоди за пчелите е точно този, тъй като тогава ги преглеждаме за първи път след зимуването и е важно всичко да бъде направено правилно, за да могат семействата да оцелеят и да съберат сили за предстоящия сезон. Грижи за пчелите и работа по пчелина в края на зимата и началото на пролетта е задължителен ежегоден процес за всеки пчелар.

Още при зимни условия е нужно да се подпомага развитието на пчелните семейства с оглед своевременната им подготовка за пролетта и предстоящия пчеларски сезон. Към края на зимата пчелните семейства отново преминават към активен живот. През първата половина на зимата пчелите се намират в относителен покой поради факта, че по това време в пчелните гнезда няма пило, а пчелите са събрани в т.нар. пчелно кълбо заради тежките зимни условия.

Пчелната майка прекратява яйцеснасянето през есента и в началото на февруари започва отново да снася и в семейството отново започва да се отглежда пило. С появата на първите личинки и яйца, температурата в пчелното кълбо се повишава и достига до 34-35°C, като се задържа на това ниво. Изразходването на повече енергия от пчелите води до консумацията на по – голямо количество храна. Семейството отново преминава към активен живот през февруари, макар че активността в началото е ограничена само в пчелното кълбо.

През зимата пчелите не могат да излизат и да се отделят от кълбото. Продължителното застояване в кошера е основна причина за натрупването на несмилаеми остатъци от храна в ректума на пчелата, като теглото на тези остатъци могат да достигнат до половината от теглото ѝ. При неблагоприятна и дълга зима дебелите черва се препълват и пчелите заболяват от пчелна диария.

Диария може да се появи и когато пчелите не са зазимени с качествен мед. Например мановият мед съдържа много по-голямо количество несмилаеми отпадъци и соли, за разлика от чистия нектарен мед. Хранейки се с манов мед през зимата, пчелите започват да изпитват жажда, което води до консумацията на още повече мед. Това води до препълване на червата им с несмилаеми остатъци и още в края на декември и началото на януари те заболяват от диария. Следва силно отслабване на семействата и често смърт.

Подготовка на терена за първото облитане на пчелите

За доброто и без загуби облитане на пчелите е необходима предварителна подготовка на терена около кошерите. Задължително е цялото място около кошерите и покривите им да се почистят от сняг и лед. Това се прави, тъй като облитащите се пчели са изтощени от зимуването и често кацат около или върху кошера. Ако не е изчистено, при кацането си върху сняг или лед, пчелата замръзва и умира. Още по-добре е местата около кошерите да се застелят с тънък пласт слама, дървени стърготини, сухи листа или с друг подръчен материал.

Как се облитат отделните пчелни семейства

При първите слънчеви дни през февруари (възможно е и по-рано) пчелите извършват първото си облитане. След като стените на кошера се затоплят от слънцето, пчелите разширяват пчелното кълбо и когато температурата на въздуха достигне 12-13°C започват да излизат навън, като летят в кръг около кошера. Облитане се извършва, за да могат пчелите да се освободят от натрупалите се в дебелите им черва остатъци от храната и соли на покочната киселина.

Задачата на пчеларя е да следи състоянието на времето, особено по обедните часове, защото при благоприятни температури трябва да открие входовете на кошерите, за да може светлината да привлече пчелите да излязат и да извършат облитане. Ако кошерите не се облитат сами при топло време, трябва да се снемат капаците и горните възглавници, за да могат пчелите да почувстват топлината. Това се случва обикновено при пчелни семейства, зазимени в северната страна на кошера, която не се огрява от слънцето.

По време на облитане пчеларят трябва да е на пчелина, за да следи кои семейства как се облитат. От начина на облитане може да се извади заключение, как са зимували отделните пчелни семейства. При добре зимувалите семейства пчелите се облитат дружни, летят енергично и в пордължение на на половин-един час се освобождават от натрупаните остатъци. Лошо зимувалите семейства се облитат слабо и са по-малко на брой, като не летят толкова енергично и кацат по околните предмети.

Слабо облитащите се семейства често са заболели от диария. Това се установява по малките кафяви до тъмнокафяви петна, намиращи се по входа, дъното, прилетната дъска и предната стена на кошера. На такова семейство трябва незабавно да се окаже помощ. За целта трябва да се извършва преглед на семейството. Кошерът се внася в затоплена до 20-25°C стая и тъй като цялата вътрешност на кошера, а също така и питите в гнездото са изцапани с диарични петна, е необходимо всичко да се подмени.

Подменя се кошера с дезифенкциран такъв и се поставят нови пити. От старите рамки можем да оставим само тези, върху които има пило. Всички други рамки се преглеждат, почистват и просушават. Старият кошер се почиства и дезифенкцира. След като пчелите се облетят в стаята, те се прибират в кошера и се изнасят навън, като кошерът се поставя на старото място.

При първото облитане пчеларят трябва да си отбележи номерата на кошерите на семействата, които изобщо не се облитат. Ако пчелите в тези семейства са умрели от глад, кошерът се дезифенкцира, рамките се почистват от труповете и се просушават. Ако има съмнение за заразно заболяване се взема проба.

Извършване на първия осведомителен преглед

Първият осведомителен преглед се извършва в дена на облитането на пчелите. След като то приключи, следващата стъпка е да се прегледат неблагоприятно зимувалите пчелни семейства – ако има такива.

Преди преглед пчеларят трябва предварително да си е подготвил запасни пити с качествен мед, за да замени мухлясали и празни рамки в кошера, в случай че има такива. Осведомителният преглед не бива да предължава дълго време, тъй като при отварянето на кошера пилото ще изстине. Не е нужно да се преглежда рамка по рамка цялото гнездо. Целта на този преглед е да се види какво е състоянието на семействата след презимуването и при евентуални проблеми да се действа навреме.

Според ръководството по пчеларство на Бижо Бижев, прегледът трябва да протича по следния начин: след премахването на горния затоплящ материал бързо се повдигат надрамъчната платнена покривка и се определя броят на междините, заети от пчели. След това се пускат няколко струи с пушилката, гнездото се покрива, като се оставят непокрити крайните рамки. Проверява се дали има достатъчно количество мед по тях, след което се повтаря процедурата и с една от средните рамки. Ако на нея има личинки, яйца и запечатано пило – семейството се развива нормално.

Всичко се подрежда в същия ред, връщат се отоплителните материали и кошерът се затваря. Резултатите от първия осведомителен преглед се записват в пчеларския дневник. След приключването на прегледа пчеларят трябва да анализира данните, след което да започне изправянето на недостатъците в отделните семейства.

Подсилване на неблагополучно зимували семейства

На осиротели семейства може да се помогне, като им се даде оплодена запасна майка или ако се присъединят към по-слаби семейства, но с добри майки. Пчелите са обречени на смърт ако не се направи някое от горепосочените. Предаването на пчелни майки трябва да се извършва внимателно след преглед на семейството и след като сме сигурни, че то е осиротяло.

Проверка дали едно семейство е осиротяло може да се направи като се постави контролна рамка с млади личинки и яйца от нормално семейство, но без пчелите. Ако за 24 часа изгради маточници на нея, това означава, че семейството е осиротяло. Рамката се изважда и маточниците се унищожават, а на семейството се дава оплодена майка с клетка. Ако в семейството вече има майка пчелите няма да заложат маточници.

Ако след 4-5 дни майката не започне да снася яйца, то трябва да се унищожи, тъй като е негодна за снасяне. След няколко часа се придава оплодена майка, взета от нуклеус. За целта майката се затваря в келтка и се поставя в средата на гнездото, като на другия ден клетката се взема, а гнездото се стеснява, като се изваждат излишните рамки.

В случай, че няма запасни майки осиротелите семейства се присъединяват към към най-близко стоящото здраво семейство с добра майка. Слабото семейство постепенно се предвижва към силното семейство (по 1-2 метра дневно), като в средата на силното семейство се прави място за рамките от слабото семейство. Майката се затваря предварително в клетка, като се поставя в средата на собственото си семейство. Ако искаме пчелите да не се бият е добре да напоим парцалче с ментово масло и да го поставим на дъното на кошера. Маслото ще оеднакви миризмата на пчелите.

Попълване на хранителните им запаси

При попълването на хранителните запаси на пчелите трябва да се има предвид фактът, че във всяко семейство трябва да има най-малко 5-6 кг. мед и една пита цветен прашец. При липса на споменататите развитието на пчелното семейство ще бъде бавно и може напълно да спре. Наличността на цветен прашец в кошерите е от изключително значение по това време на годината. Ако липсва цветен прашец е нужно да имате резервна пита с прашец, която да добавите заменяйки друга, некачествена такава.

В гнездата трябва да се оставят толкова рамки, колкото пчелите покриват добре. Всички излишни, празни и мухлясали рамки се премахват и при нужда се заменят с нови. Отоплителните материали трябва да се заменят при наличието на влага върху тях.

Почистване на дъната на кошерите

Добре е да се почистят и дъната на кошерите. При неблагоприятно време почистването може да стане през входа с помощта на телена кука. Дъната се почистват добре и всичко се събира в отделен съд, за да може по-късно да се пресее със сито и да се извадят восъчните отпечатки.

Поставяне поилка на пчелина

След като осведомителният преглед приключи и се отстранят всички нередности е време да се постави поилка на пчелина. Пчелите се нуждаят от вода през цялата година, но изразходват най-много, когато отглеждат голямо количество пило. Това е периодът през първата половина на пролетта.

1000 броя личинки за един ден изразходват около 5.5 гр. вода. Ако пчелната майка снася средно на ден по 1200-1600 яйца, то пчелите ще хранят получените от тях личинки 6 дни, през които общия брой на личинките ще достигне 7200-9600. За един ден те ще изразходват 40-50 гр. вода, като за пренасянето на това количество вода една пчела трябва да направи около 1500 излитания или 150 пчели по 10 излитания. При сухи и ветровити дни пчелите изразходват много повече вода, достигаща до 200 гр. на семейство.

За пренасянето на такова количество вода е нужно 550-600 пчели да направят по 10 излитания. Ако пчелинът се състои от 60 броя пчелни семейства, то изразходената вода за ден ще бъде от 3 до 12 кг. Когато в кошерите не постъпва нектар, от който пчелите използват излишната вода, те се снабдяват отвън. Ето защо е нужно на всеки пчелин да има поилка за пчелите. Мястото, където трябва да се постави поилката не трябва да бъде ветровито, да е добре огрято от слънчевата светлина и да е близо до пчелина.

Хареса ли ви статията? Споделете с приятели.

Още публикации
Scroll to Top