Списък на опасни за пчелите продукти за растителна защита (пестициди) с маркировка SPe8

Пестицидите и тяхната вреда за пчелите

Питате ли се защо пчелите изчезват? А знаете ли, че ако пчелите изчезнат от земята и ние ще изчезнем? Един от най-големите им отровители са препаратите за растителна защита (пестициди). В България се използват хиляди продукти, съдържащи вещества, които вредят на живите същества (вкл. хората). Ефектите им спрямо пчелите са десетки – замаяност, объркване, отслабване на имунната система, предизвикване на преждевременна смърт и др. За жалост има и позволени за употреба пестициди, които имат подобни ефекти върху пчелите. Научете повече за вредата на пестицидите в публикацията ни Списък на забранените за употреба пестициди и активни вещества в рамките на Европейския Съюз →

Например глифозатътняма забрана против използването му като активно вещество, но въпреки това е доказано, че унищожава важни чревни бактерии и отслабва имунната система на пчелите (повече по темата). За жалост в официалните бази данни на БАБХ  няма маркировка „Spe8 – Опасен за пчелите“ на продуктите, които съдържат глифозат. Така че той не влиза в данните от таблиците по-долу, но в точката „Хербициди“ можете да научите повече подробности, ако броим и глифозатът за опасен за пчелите.

По тази тема стартирахме и петиция за забрана на глифозата за употреба след изтичането на лиценза му през 2022 година или поне добавяне на маркировка „SPe8 – Опасен за пчелите“ на всеки продукт за растителна защита (ПРЗ), който съдържа активно вещество глифозат.

Списък на опасни за пчелите продукти за растителна защита (пестициди) с маркировка SPe8

Изготвихме списък на опасни за пчелите продукти за раастителна защита (пестициди) с маркировка SPe8 – опасен за пчелите, които са позволени за употреба, но вредни за пчелите. Маркировката SPe8 е въведена от Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ) с идеята да обозначава кои препарати за раастителна защита са опасни за пчелите. В България почти 50% от позволените за употреба инсектициди са с маркировка SPe8 – опасен за пчелите. Изключително голям процент, при положение че натравянията от пестициди при пчелите се покачва през последните години. Идеята ни е да ви покажем нагледно колко на брой са опасните продукти за растителна защита, позволени за употреба в България. Информацията е взета от регистър на продукти за растителна защита, БАБХ.

В таблиците можете да намерите името на продукта за растителна защита, кое е активното му вещество и до кога е разрешена неговата употреба. Прокуктите са разделени в няколко различни таблици по категории:

  • Инсектициди – 46% от тях са с маркировка „SPe8 – Опасен за пчелите“
  • Фунгициди – 1.3% от тях са с маркировка „SPe8 – Опасен за пчелите“
  • Акарициди – 37.5% от тях са с маркировка „SPe8 – Опасен за пчелите“
  • Хербициди – 0.3% от тях са с маркировка „SPe8 – Опасен за пчелите“ *
  • Десиканти и дефолианти – 16.6% от тях са с маркировка „SPe8 – Опасен за пчелите“

* Има общо 314 хербицида, които са позволени за употреба в България, като 27 от тях съдаржат глифозат. Това са 8.5% от хербицидите, които нямат маркировка „SPe8 – Опасен за пчелите“, но въпреки това съществуват  проучвания, в които се доказва, че това активно вещество е опасно за тях. Как можем да помогнем на пчелите? Стани застъпник.

Инсектициди (общ брой 163) - 75 от тях са вредни за пчелите

Първи в този списък на опасни за пчелите продукти за растителна защита (пестициди) с маркировка SPe8 са инсектицидите. 46% от тях са с маркировка SPe8 – Опасен за пчелите

 

Продукт Активно вещество Разрешение до: SPe8 - Опасен за пчелитe
1 АБАНТО пиретрини - 40 г/л 31.08.2023г. Да
2 АВАНТ 150 ЕК индоксакарб - 150 г/л 18.02.2023г. Да
3 АДАЛАМ ВГ | ЕСТРЕЛА ВГ ламбда-цихалотрин - 25.6 г/кг 30.06.2017г. Да
4 АМПЛИГО 150 ЗК ламбда-цихалотрин - 50 г/л
хлорантранилипрол - 100 г/л
31.03.2024г. Да
5 АПАЧИ ЕВ абамектин - 18 г/л 30.04.2021г. Да
6 АСКОТ ламбда-цихалотрин - 25 г/кг 30.06.2017г. Да
7 АФИКАР 100 ЕК циперметрин - 100 г/л 05.11.2023г. Да
8 АФИКАР 100 | ШЕРПА 100 ЕВ N/A N/A Да
9 АФЪРМ 095 СГ емамектин бензоат - 9.5 г/кг 18.05.2014г. Да
10 АФЪРМ ОПТИ емамектин бензоат - 9.5 г/кг 30.04.2025г. Да
11 БЕРМЕКТИН абамектин - 18 г/л 30.04.2022г. Да
12 БРАИ пирипроксифен - 100 г/л 31.12.2021г. Да
13 БУТИК абамектин - 18 г/л 30.04.2021г. Да
14 ВАЗТАК НОВ 100 ЕК алфа-циперметрин - 100 г/л Отнето разрешение
с гратисен период
до 01.02.2022г.
Да
15 ВАЛМЕК абамектин - 18 г/л 30.04.2021г. Да
16 ВЕРТИМЕК 018 ЕК абамектин - 18 г/л 21.02.2024г. Да
17 ВОЛИАМ ТАРГО 063 СК хлорантранилипрол - 45 г/л +
абамектин - 18 г/л
30.04.2022г. Да
18 ГРИАЛ делтаметрин - 25 г/л 31.10.2020г. Да
19 ДЕЛЕГАТ 250 ВГ спинеторам - 250 г/кг 30.06.2025г. Да
20 ДЕЛТАГРИ делтаметрин - 25 г/л 31.10.2020г. Да
21 ДЕЦИС 100 ЕК делтаметрин - 100 г/л 31.10.2020г. Да
22 ДИКАРЗОЛ 10 СП форметанат - 90 г/л 31.07.2020г. Да
23 ДИКЛАЙН 2.5 ЕК делтаметрин - 25 г/л 02.05.2022г. Да
24 ДУКАТ 25 ЕК бета-цифлутрин - 25 г/л Отнето разрешение
с гратисен период
до 20.07.2021г.
Да
25 ЕКЗАЛТ спинеторам - 25 г/л 30.06.2025г. Да
26 ЕКСПЕДИЕНТ 10 ЕК пирипроксифен - 100 г/л 31.12.2021г. Да
27 ЕРКОЛЕ ГР ламбда-цихалотрин - 0.4% 31.12.2016г. Да
28 ЕСТРЕЛА ВГ | ЛАМША ВГ
АДАЛАМ ВГ | ИНДУЛАМ ВГ
ламбда-цихалотрин - 25.6 г/кг 30.06.2017г. Да
29 ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК
ЦАЙПЕР 10 ЕК
циперметрин - 100 г/л 31.10.2020г. Да
30 ИМИДАН 50 ВГ фосмет - 500 г/кг 31.07.2021г. Да
31 ИНДУЛАМ ВГ | ЕСТРЕЛА ВГ N/A N/A Да
32 ИНФИС делтаметрин 25 г/л 31.10.2020г. Да
33 КАЛИПСО 480 СК тиаклоприд - 480 г/л Отнето разрешение
с гратисен период
до 03.02.2021г.
Да
34 ЛАМДЕКС ЕКСТРА ламбда-цихалотрин - 25 г/кг 02.04.2020г. Да
35 ЛИМОЦИД портокалово масло - 60 г/л 30.04.2025г. Да
36 КЛОУЗЪР 120 СК сулфоксафлор - 120 г/л 18.08.2026г. Да
37 КОНФИДОР ЕНЕРДЖИ ОД имидаклоприд - 75 г/л +
делтаметрин 10 г/л
30.11.2013г. Да
38 КОХИНОР 200 СЛ имидаклоприд - 200 г/л N/A Да
39 КРИСАНТ ЕК пиретрини - 40 г/л 31.08.2023г. Да
40 ЛАОТА абамектин - 18 г/л 30.04.2022г. Да
41 ЛАМША ВГ | ЕСТРЕЛА ВГ N/A 15.09.2016г Да
42 ЛАНАТ 25 ВП метомил - 250 г/кг Отнето разрешение
с гратисен период
до 01.03.2022г.
Да
43 ЛАНАТ 20 СЛ метомил 200 г/л Отнето разрешение
с гратисен период
до 01.03.2022г.
Да
44 МАГЕОС алфа-циперметрин 150 г/кг Отнето разрешение
с гратисен период
до 01.02.2023г.
Да
45 МАЛЕТ 20 СЛ | НУПРИД 200 СЛ имидаклоприд - 200 г/л N/A Да
46 ШИРУДО тебуфенпирад - 200 г/кг 01.08.2024г. Да
47 МЕТЕОР делтаметрин - 15.7 г/л 31.10.2021г. Да
48 МИЛБЕКНОК милбемектин - 9.3 г/л 31.07.2021г. Да
49 МИНЕКТО АЛФА циантранилипрол - 100 г/л
ацибензолар-S-метил 12.5 г/л
14.09.2027г. Да
50 МОВЕНТО 100 СК спиротетрамат - 100 г/л 30.04.2025г. Да
51 НАТЮР БРЕЙКЪР пиретрини - 40 г/л 31.08.2023г. Да
52 ПАТРОЛ ламбда-цихалотрин - 25 г/кг 31.12.2016г. Да
53 ПИРЕГАРД пиретрини - 40 г/л 31.08.2023г. Да
54 ПЛИНТО ЕК есфенвалерат - 25 г/кг 31.12.2016г. Да
55 ПОЛИ 500 ЕК | ЦИТРИН МАКС
ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК | ЦИПЕРТ 500 ЕК
циперметрин - 500 г/л 18.02.2023г. Да
56 ПРОТЕУС 110 ОД тиаклоприд - 100 г/л+
делтаметрин 10 г/л
Отнето разрешение
с гратисен период
до 03.02.2021г.
Да
57 ПРОКСИМО пирипроксифен - 100 г/л 31.12.2021г. Да
58 РАДИАНТ 120 СК спинеторам - 120 г/л 30.06.2025г. Да
59 РИВАЙВ емамектин бензоат - 95 г/л 30.04.2025г. Да
60 СИНДОКСА индоксакарб - 300 г/кг 31.10.2020г. Да
61 СИНЕИС 480 СК спинозад - 480 г/л 19.11.2022г. Да
62 СКАТО делтаметрин - 25 г/л 31.10.2021г. Да
63 ТРИГАРД 75 ВП циромазин - 750 г/кг Отнето разрешение
с гратисен период
до 01.06.2022г.
Да
64 ТРИКА ЕКСПЕРТ ламбда-цихалотрин - 4 г/кг 31.12.2016г. Да
65 УОРАНТ 20 СЛ имидаклоприд - 200 г/л 31.07.2023г. Да
66 ФАСТРИН 10 ЕК алфа-циперметрин - 100 г/л 31.07.2019г. Да
67 ФАСТРИН 15 ВГ алфа-циперметрин - 150 г/кг 31.07.2021г. Да
68 ФОРС 1.5 Г тефлутрин - 15 г/кг 31.12.2022г. Да
69 ФЮРИ 10 ЕВ зета-циперметрин - 100 г/л 30.11.2022г. Да
70 ЦАЙПЕР 10 ЕК | ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК N/A N/A Да
71 ЦИКЛОН 10 ЕК циперметрин - 100 г/л 31.10.2021г. Да
72 ЦИКЛОН 100 ЕВ | ШЕРПА 100 ЕВ N/A 31.10.2020 Да
73 ЦИПЕРФОР 100 ЕК циперметрин - 100 г/л 05.11.2023г. Да
74 ШЕРПА 100 ЕВ | АФИКАР 100
ЦИПЕРФОР 100 ЕВ | ЦИКЛОН 100 ЕВ
циперметрин - 100 г/л 31.10.2020г. Да
75 ШЕРПА 100 ЕК циперметрин - 100 г/л 11.11.2023г. Да

Фунгициди (общ брой 384) - 5 от тях са вредни за пчелите

1.3% от фунгицидите са с маркировка SPe8 – Опасен за пчелите

Продукт Активно вещество Разрешение до: SPe8 - Опасен за пчелитe
1 АФРОСАН ДУПЛО 545.45 г/кг (Cu – 300 г/кг)
манкоцеб - 200 г/кг
01.01.2020г. Да
2 КОЗАВЕТ ДФ сяра – 800 г/кг 31.12.2021г. Да
3 КУМУЛУС ДФ сяра – 800 г/кг 31.12.2020г. Да
4 ЛИМОЦИД портокалово масло - 60 г/л 30.04.2025г. Да
5 СУЛГРАН сяра – 800 г/кг 31.12.2021г. Да

Акарициди (общ брой 32) - 12 от тях са вредни за пчелите

37.5% от акарицидите са с маркировка SPe8 – Опасен за пчелите

Продукт Активно вещество Разрешение до: SPe8 - Опасен за пчелитe
1 АПАЧИ ЕВ абамектин - 18 г/л 30.04.2021г. Да
2 БЕРМЕКТИН абамектин - 18 г/л 30.04.2022г. Да
3 БУТИК абамектин - 18 г/л 30.04.2021г. Да
4 ВАЛМЕК абамектин - 18 г/л 30.04.2021г. Да
5 ВЕРТИМЕК 018 ЕК абамектин - 18 г/л 21.02.2024г. Да
6 ВОЛИАМ ТАРГО 063 СК хлорантранилипрол - 45 г/л
абамектин – 18 г/л
30.04.2022г. Да
7 ДИКАРЗОЛ 10 СП форметанат - 90 г/л 31.07.2020г. Да
8 КУМУЛУС ДФ сяра - 800 г/кг 31.12.2020г. Да
9 ЛАОТА абамектин - 18 г/л 30.04.2022г. Да
10 ЛИМОЦИД портокалово масло - 60 г/л 30.04.2025г. Да
11 МИЛБЕКНОК милбемектин - 9.3 г/л 31.07.2021г. Да
12 САНМАЙТ 10 СК пиридабен - 100 г/л 30.04.2022г. Да

Хербициди (общ брой 314) - 1 от тях е с маркировка опасен за пчелите

0.3% от хербицидите са с маркировка SPe8 – Опасен за пчелите *

* Има общо 314 хербицида, които са позволени за употреба в България, като 27 от тях съдаржат глифозат. Това са 8.5% от хербицидите, които нямат маркировка „SPe8 – Опасен за пчелите“, но въпреки това съществуват  проучвания, в които се доказва, че това активно вещество е опасно за тях.

Продукт Активно вещество Разрешение до: SPe8 - Опасен за пчелитe
1 БЕЛУКА нонанова (пеларгонова) киселина - 680 г/л 31.08.2021г. Да

Десиканти и дефолианти (общ брой 6) - 1 от тях е вреден за пчелите

16.6% от теесикантите и дефолиантите са с маркировка SPe8 – Опасен за пчелите

Продукт Активно вещество Разрешение до: SPe8 - Опасен за пчелитe
1 БЕЛУКА нонанова (пеларгонова) киселина - 680 г/л 31.08.2021г. Да

Хареса ли ви статията? Споделете с приятели.

Още публикации
Scroll to Top